Get Adobe Flash player

Quảng cáo

Năm mới 2013 gữa

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài tiếp nhận đăng ký khám: 02193.866.843

Hỗ trợ từ xa

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

Tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tên gọi: Phòng Công nghệ thông tin và truyền thông
2. Vị trí, chức năng
a) Phòng Công nghệ thông tin và truyền thông là phòng chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động của đơn vị.
b) Phòng Công nghệ thông tin & truyền thông chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
3. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của đơn vị, trình Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phê duyệt;
- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;
- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, Website bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;
- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;
- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.


Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 11, tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điên thoại: 02193.886.411, Fax: 02193.888.020.