Get Adobe Flash player

Quảng cáo

Năm mới 2013 gữa

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài tiếp nhận đăng ký khám: 02193.866.843

Hỗ trợ từ xa

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

                         PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
                   BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG

I. Chức năng nhiệm vụ:
     Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
     - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
     - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
     - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
Nhiệm vụ Phòng KHTH:
1. Căn cứ nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiên kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.
8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác HSBA theo quy định.
9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hịên.
II. Nhân lực:
     - Tổng số: 10 viên chức
     - Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng, và 01 Phó trưởng phòng (kiêm nhiệm).
1.Bác sỹ Nguyễn Duy Tiến, Trưởng phòng (Giai đoạn 1980 – 1984)
2.Bác sỹ Hoàng Thế Năng, Trưởng phòng (Giai đoạn 1985 – 1993)
3.Bác sỹ Hoàng Quốc Lập, Phó Trưởng phòng (Giai đoạn 1985 – 1991)
4. Bác sỹ Bùi Xuân Cờ, Trưởng phòng (Giai đoạn 1994 – 2003)
5. Bác sỹ CKI Hoàng Duy Hòa, Trưởng phòng (Giai đoạn 2004 – 10/2014)
6. Bác sỹ CKI. Nguyễn Thị Thu Đông, Phó phòng (Giai đoạn 2010 đến nay)
   - Trình độ cán bộ viên chức :
   Bác sỹ CKI: 03
   Thạc sỹ: 01
   Y sỹ: 03
   Cao đẳng VTLT: 01
   Trung cấp VTLT: 01
   Cử nhân kinh tế: 01
III. Cơ cấu tổ chức: Gồm 04 bộ phận
1.Thống kê Kế hoạch
2.Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn
3. Lưu trữ hồ sơ bệnh án
4.Thư viện, văn bản
V. Thành tích đã đạt được:
   - Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh năm 1995
   - Giấy khen Công đoàn ngành Y tế năm 1997
   - Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2002
   - Tập thể Lao động tiên tiến năm 2009, 2013
     - Tập thế Lao động xuất sắc 2011, 2012
VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong những giai đoạn cụ thể.
2. Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICDX, tiến tới xây dựng bệnh án điện tử.
3. Cập nhật tình hình bệnh nhân và báo cáo, giám sát và đánh giá mô hình bệnh tật. 4. Xây dựng mục tiêu, nội dung hoạt động của mỗi bộ phận mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiện đại (ISO).

Một số hình ảnh Phòng KHTH

  


Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 11, tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điên thoại: 02193.886.411, Fax: 02193.888.020.