Get Adobe Flash player

Quảng cáo

Năm mới 2013 gữa

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài tiếp nhận đăng ký khám: 02193.866.843

Hỗ trợ từ xa

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

                                 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
                            BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG

1. Giới thiệu sơ lược về phòng Tài chính Kế toán
    - Giai đoạn từ năm 1996 trở về trước Bộ phận Kế toán trực thuộc Phòng Hành chính quản trị.
    - Năm 1997 Phòng Phòng Hành chính quản trị chia tách thành Phòng Hành chính quản trị và phòng Tài chính kế toán, biên chế khi đó của phòng gồm 10 cán bộ.
    - Do quá trình quản lý tài chính và nhu cầu báo cáo của đơn vị đòi hỏi ngày càng cao, cùng với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và biên chế cán bộ toàn đơn vị tăng lên, năm 2008 phòng Tài chính kế toán đã có 16 cán bộ, Hiện nay phòng TCKT có 17 cán bộ chính thức và 02 hợp đồng dài hạn.
2. Cơ cấu tổ chức:
Nhân lực gồm có:
    - 10 Cử nhân kinh tế và Tài chính Kế toán
    - 02 Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Tài chính Kế toán
    - 06 Trung cấp Kế toán.
    - 01 Y sỹ đa khoa.
Đội ngũ viên chức của phòng có kinh nghiệm, kỹ năng thành thạo được huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn cao và tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ.
3. Lãnh đạo qua các thời kỳ:
* Trưởng phòng:
    - Ông Lương Mẫn Dương, (Giai đoạn năm 1997)
    - Bà Nguyễn Thị Thảo, Phụ trách phòng (Giai đoạn từ năm 1998 đến 2005).
    - Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng phòng (Giai đoạn 2006 đến 12/2013)
    - Bà Đỗ Thị Kim Thanh, Quyền trưởng phòng (Giai đoạn từ tháng 01/2014 đến nay)
* Phó phòng:
    - Bà Đỗ Thị Kim Thanh (Giai đoạn năm 2006 đến 12/2013)
    - Ông Cấn Ngọc Hùng (Giai đoạn năm 2006 đến nay)
4. Chức năng, nhiệm vụ:
    - Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của Bệnh viện, tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện, chịu sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.
    - Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý Kinh tế - Tài chính trong Bệnh viện, giúp cho việc sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả.
    - Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính của đơn vị.
    - Phối kết hợp, hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện đúng luật Ngân sách và các chế độ chính sách liên quan khác.
5. Thành tích đã đạt được:
    - Toàn thể cán bộ viên chức trong phòng liên tục nhiều năm liền đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến, Nữ công hai giỏi, Đoàn viên công đoàn tích cực...
    - Tập thế Lao động tiên tiến các năm 2010, 2011, 2012, 2013
6. Phương hướng phát triển trong thời gian tới:
    - Nâng cao trình độ và chất lượng công việc chuyên môn về quản lý tài chính.
    - Xây dựng mục tiêu, nội dung hoạt động của mỗi bộ phận mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiện đại.
    - Phấn đấu đến năm 2017 có 85% cán bộ phòng TCKT đạt trình độ đại học; Năm 2022 có 02 Thạc sĩ kinh tế.

Một số hình ảnh P.TCKT:


Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 11, tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điên thoại: 02193.886.411, Fax: 02193.888.020.