Get Adobe Flash player

DANH MỤC CHÍNH

Quảng cáo

Năm mới 2013 gữa

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài tiếp nhận đăng ký khám: 02193.866.843

Hỗ trợ từ xa

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

                              PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Lịch sử hình thành

Phòng được thành lập từ năm 1992, là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính Bệnh viện.\

2. Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức công tác tài chính kế toán của bệnh viện theo đúng quy định hiện hành, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt; thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện; tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các loại hình dịnh vụ y tế theo yêu cầu, các hoạt động liên doanh liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định.

3. Cơ cấu tổ chức

– Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh có địa điểm tại tầng 5, nhà A khu hành chính. Ngoài bộ phận tổng hợp, còn có 02 cụm viện phí tại các khu, trung tâm bệnh viện để đảm bảo công tác đón tiếp và thanh toán viện phí kịp thời, nhanh chóng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

– Hiện nay phòng có 19 cán bộ viên chức, trong đó có 02 cán bộ trình độ thạc sỹ, 17 cán bộ trình độ Đại học.

– Chi bộ có 16 đảng viên; Công đoàn cơ sở có 19 đoàn viên; Chi Đoàn Thanh niên có 8 đoàn viên thanh niên.

– Ban lãnh đạo gồm 02 đồng chí:

+ Đ/c: Nguyễn Văn Trung: Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng

+ Đ/c: Vũ Thị Huệ: Ủy viên chi ủy, Phó trưởng phòng

Tổ chức bộ máy

Phòng Tài chính kế toán được cơ cấu theo 2 nhóm nghiệp vụ:

– Các tổ thu viện phí:

+ Tổ viện phí Ngoại trú.

+ Tổ viện phí Nội trú

– Các tổ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn:

+ Tổ kế toán thanh toán.

+ Tổ kế toán kho, tài sản.

+ Tổ kế toán tổng hợp.

+ Tổ kế toán thanh toán các chế độ cho viên chức, người lao động

+ Tổ kế toán chính sách BHYT.

4. Liên hệ

– Địa chỉ: Trụ sở chính tại tầng 5 Nhà A – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.887.128

5. Định hướng phát triển

– Tham mưu tốt hơn nữa cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, phát triển kinh tế y tế tại Bệnh viện.

– Cân đối thu chi, kiểm soát tốt doanh thu, chi phí đảm bảo nguồn chi thường xuyên.

– Xây dựng phương án tự chủ về tài chính đáp ứng với hoạt động tự chủ Bệnh viện trong tình hình mới.

– Tiếp tục hoàn thiện các quy chế chi trả TNTT, phương án hạch toán chi tiết từng khoa phòng.

Slogan: THẬN TRỌNG -TRÁCH NHIỆM – TRUNG THỰC

 


Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 11, tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điên thoại: 02193.886.411, Fax: 02193.888.020.