Get Adobe Flash player

DANH MỤC CHÍNH

Quảng cáo

Năm mới 2013 gữa

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài tiếp nhận đăng ký khám: 02193.866.843

Hỗ trợ từ xa

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

                                  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

                       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG

 

I. TỔNG QUAN

Phòng Tổ chức Cán bộ được thành lập từ ngày 01/01/2005 theo Quyết định số 572/SYT-TCCB ngày 29/12/2004 của Sở Y tế tỉnh Hà Giang.

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

- Địa chỉ: Tầng 5, nhà A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193886978

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

+ Thạc sĩ - Bác sỹ Nguyễn Thị Hải Yến (Giai đoạn 2005-2009)

+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp I  Đỗ Văn Tuyến (Giai đoạn 2009-2011)

+ Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan (Giai đoạn 2019 đến nay)

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Nhân sự

Phòng Tổ chức cán bộ gồm 01 Trưởng phòng, 01 phụ trách Phó Trưởng phòng và 04 viên chức, người lao động gồm:

- 02 Thạc sĩ Quản lý công;

- 01 Thạc sĩ Chính sách công;

- 01 Cử nhân Luật kinh tế;

- 01 Cử nhân Quản trị kinh doanh;

- 01 Cử nhân Quản trị nhân lực.

2. Cơ cấu tổ chức gồm các bộ phận

- Lao động tiền lương, chế độ, chính sách, bảo hộ lao động.

- Quản lý nhân lực; hồ sơ nhân lực; phần mềm quản lý nhân lực.

- Công tác cán bộ; bổ nhiệm; miễn nhiệm; tuyển dụng, điều động, luân chuyển.

- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Đào tạo cán bộ; Quy hoạch cán bộ; phát triển nguồn nhân lực.

- Công tác Công đoàn, đoàn thanh niên.

- Bảo vệ chính trị nội bộ.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Với khẩu hiệu “Nắm vững chính sách – Đi đúng đường lối –  Làm tròn nhiệm vụ” phòng Tổ chức cán bộ luôn cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cơ sở  chức năng nhiệm vụ chính, cụ thể:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao và các hoạt động tổ chức đoàn thể,

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc  xem xét, giải quyết.

IV. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Tổ Nữ công đạt Giải nhất trong cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2013

-  Tập thể Lao động tiên tiến từ năm 2005 đến nay;

- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022;

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế có thành tích xuất sắc trong các phòng trào thi đua năm 2020, 2021, 2022;

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện quản lí dữ liệu hồ sơ trên môi trường điện tử.

- Tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc trong tổ chức triển khai thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, giải quyết các chế độ chính sách, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại viên chức, người lao động; các quy định về chế dân chủ, quy tắc ứng xử; cải cách hành chính, cải tiến chất lượng bệnh viện. Tham mưu triển khai các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hỗ trợ giúp đỡ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,...


Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 11, tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điên thoại: 02193.886.411, Fax: 02193.888.020.