Get Adobe Flash player

Quảng cáo

Năm mới 2013 gữa

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài tiếp nhận đăng ký khám: 02193.866.843

Hỗ trợ từ xa

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

                                          PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
                           BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: Tầng 3, khu nhà D, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Điện thoại: 02193886978
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.\

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Nhân lực: Phòng có 06 nhân viên , bao gồm:

   - 01 Cử nhân Điều dưỡng

   - 01 Cử nhân  Quản lý hành chính

   - 01 Cử nhân chuyên ngành Công tác xã hội

   - 01 Đại học Kế toán

   - 01 Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Lao động xã hội

   - 01 Biên tập viên truyền hình

Trưởng phòng qua các thời kỳ:

   Thạc sỹ - Bác sỹ: Nguyễn Thị Hải Yến (Giai đoạn 2005-2009)

   Bác sỹ Chuyên khoa cấp I: Đỗ Văn Tuyến (Giai đoạn 2009-2011)

Phó phòng:

   Cử nhân Điều dưỡng: Nguyễn Thị Lan (Giai đoạn 2011 đến nay)

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

   Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

   1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

   2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

   3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

   4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

   5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

   6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

   7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

   8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc  xem xét, giải quyết.

III. CÁC BỘ PHẬN:

   - Lao động tiền lương, chế độ, chính sách

   - Quản lý nhân lực; hồ sơ nhân lực; phần mềm quản lý nhân lực.

   - Tuyển dụng, Điều động, luân chuyển

   - Công tác cán bộ; bổ nhiệm; miễn nhiệm.

   - Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

   - Đào tạo cán bộ; Quy hoạch cán bộ.

   - Công tác Đảng vụ, Công đoàn, Phụ nữ.

   - Bảo vệ chính trị nội bộ

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

   Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chính sách, chế độ của Cán bộ CCVC.

   Triển khai, thực hiện, quản lý dự án công nghệ thông tin trong bệnh viện. Quản lý hồ sơ cán bộ trên mạng máy tính.

   Tiếp tục triển khai thực hiện qui chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

V. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

   - Tổ nữ công đạt Giải nhất trong cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2013

   - Cá nhân và tập thể phòng liên tục Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến từ năm 2005 đến nay.

   - Hàng năm các cá nhân trong phòng đều đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, Đoàn viên Công đoàn tích cực.


Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 11, tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điên thoại: 02193.886.411, Fax: 02193.888.020.