Huân chương Lao động Hạng III do Chủ tịch nước trao tặng (Quyết định số 508/QĐ– CT, ngày 25/05/2005).

          Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua năm 2005, 2008, 2009  do Thủ tướng Chính phủ khen tặng.

Bằng khen đơn vị có thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2000-2004 do UBND tỉnh khen tặng (Quyết định số 716/QĐ - UB, ngày 13/04/2005).

Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạogiai đoạn 1996 – 2006 do Liên đoàn Lao động tỉnh tặng (Quyết định số 931/QĐ- LĐLĐ, ngày 10/10/2006);

Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Quân dân y kết hợpgiai đoạn 2002-2007 do Bộ Quốc phòng khen tặng (Quyết định số 3662/ QĐ-BQP, ngày 05/12/2007).

Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2009 do Bộ Y tế tặng (Quyết định số 520/QĐ-BYT, ngày 09/2/2010).

Huân chương Lao động Hạng II giai đoạn 2006 – 2010 do Chủ tịch nước trao tặng (Quyết định số 1044 /QĐ- CTN, ngày 08/07/2011).

Cờ thi đua cho tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 3 đến 5 năm liên tục do  Bí thư Tỉnh ủy khen tặng (Quyết định số 1194/ QĐ- TU, ngày 25/8/2010)

Cờ thi đua của UBND tỉnh khen tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2005 - 2010.

Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế khen tặng.

Bằng khen của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động khen tặng Công đoànBệnh viện Đa khoa tỉnh có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (QĐ số 16/QĐ – LĐLĐ, ngày 17/01/2011).